KALENDÁŘ AKCÍ VALTICE 2013

12.01.2013 15:46


KALENDÁŘ AKCÍ VALTICE 2013


LEDEN


Diskotéka
Termín: 4. – 5.1., 11. – 12.1., 18. – 19.1., 25. – 26.1.2013 – od 21.00 hod.
Místo: sál Disco Clubu Kinopolis, Mikulovská 1025, Valtice
Organizátor: Disco Club Kinopolis Valtice
Informace: www.kinopolis.cz, e-mail: info@kinopolis.cz, tel.: +420 731 157 026


Kuželkářský turnaj Memoriál Pavla Helešice
Termín: 7. – 8.1., 10.1., 14. – 15.1., 17.1., 21. – 22.1., 24.1., 28. – 29.1., 31.1.2013 - od 17.00
do 19.00 hod.
Místo: kuželna TJ Lokomotiva Valtice, Boční 1013
Organizátor: TJ Lokomotiva Valtice
Informace: tel.: +420 604 330 267, e-mail: varakj@seznam.cz,
www.kuzelkyvaltice.estranky.cz


Školní ples
Termín: 18.1.2013
Místo: hotel Hubertus, Zámek 1, Valtice
Organizátor: Klub rodičů a přátel školy (KRAP)
Informace: tel.: +420 519 352 293, e-mail: zs.valtice@worldonline.cz,
www.zs.valtice.indos.cz


Mistrovské utkání v kuželkách
Termín: JM přebor KP1: 19.1.2013 od 9.00 hod.
JM přebor KP2: 12.1., 19.1.2013 - od 14.00 hod.
JM přebor dorostu: 13.1.2013 od 10.00 hod.
Místo: kuželna TJ Lokomotiva Valtice, Boční 1013
Organizátor: TJ Lokomotiva Valtice
Informace: tel.: +420 604 330 267, e-mail: varakj@seznam.cz,
www.kuzelkyvaltice.estranky.cz


Košt ovocných pálenek z Valticka
Termín: 26.1.2013 od 13,00 hod
Místo: Městský sklep Valtice, Hradební 114, Valtice.
Organizátor: J. Foukal ve spolupráci s Městským sklepem
Informace: e-mail: info@mestskysklep.cz, tel.: +420 723 211 327, www.mestskysklep.cz
Charakteristika: Ochutnávka domácích ovocných pálenek a likérů. Po celou dobu koštu
speciální neutralizační menu k ochutnávání pálenek. Kulturní program.

ÚNOR


Diskotéka
Termín: 1. – 2.2., 8. – 9.2., 15. – 16.2., 22. – 23.2.2013 – od 21.00 hod.
Místo: sál Disco Clubu Kinopolis, Mikulovská 1025, Valtice
Organizátor: Disco Club Kinopolis Valtice
Informace: www.kinopolis.cz, e-mail: info@kinopolis.cz, tel.: +420 731 157 026


Krojovaný ples
Termín: 2.2.2013
Místo: kulturní dům, Hlohovec
Organizátor: Valtická krojovaná společnost
Informace: e-mail: valkrojspol@seznam.cz, www.chasa-valtice.cz
Charakteristika: taneční zábava s předtančením České besedy. Hraje dechová hudba
Vacenovjáci a cimbálová muzika Kapura


Kuželkářský turnaj Memoriál Pavla Helešice
Termín: 4. – 5.2., 7.2., 11. – 12.2., 14.2., 18. – 19.2., 21.2., 25. – 26.2., 28.2.2013 - od 17.00
do 19.00 hod.
Místo: kuželna TJ Lokomotiva Valtice, Boční 1013
Organizátor: TJ Lokomotiva Valtice
Informace: tel.: +420 604 330 267, e-mail: varakj@seznam.cz,
www.kuzelkyvaltice.estranky.cz


Valtický vinařský fašank
Termín: 9.2.2013
Místo: začátek u Domova seniorů na ul. Modřínová, Valtice
Organizátor: Valtická krojovaná společnost a Město Valtice
Informace: e-mail: valkrojspol@seznam.cz, www.chasa-valtice.cz, TIC Valtice – tel.: +420
519 352 978, e-mail: tic@valtice.eu
Charakteristika: tradiční lidová slavnost, obchůzka fašankového průvodu městem, návštěva
hospodářů, zábava a pochovávání basy ve víceúčelové hale SOŠV na ul. Střelecká. !!!!Akce
vhodná pro rodiče s dětmi!!!!


Mistrovské utkání v kuželkách
Termín: JM přebor KP1: 9.2.2013 od 9.00 hod.
JM přebor KP2: 9.2.2013 od 14.00 hod.
JM přebor dorostu: 24.2.2013 od 10.00 hod.
Místo: kuželna TJ Lokomotiva Valtice, Boční 1013
Organizátor: TJ Lokomotiva Valtice
Informace: tel.: +420 604 330 267, e-mail: varakj@seznam.cz,
www.kuzelkyvaltice.estranky.cz


5. mažoretkový ples
Termín: 16.2.2013
Místo: hotel Hubertus, Zámek 1, Valtice
Organizátor: Klub mažoretek Valtice
Informace: tel.: +420 774 661 501, e-mail: mazovalt@email.cz, www.mazoretky-valtice.cz
Charakteristika: k tanci hraje skupina Graf

Maškarní discoples
Termín: 16.2.2013
Místo: sál Disco Clubu Kinopolis, Mikulovská 1025, Valtice
Organizátor: Disco Club Kinopolis Valtice
Informace: www.kinopolis.cz, e-mail: info@kinopolis.cz, tel.: +420 731 157 026


Kurz Sommelier
Termín: II. část: 18. – 22.2.2013
Místo: Vinařská akademie Valtice - učebna, nám. Svobody 13
Organizátor: Vinařská akademie Valtice, o.s.
Informace: www.vinarska-akademie.cz, e-mail: vin.akad@telecom.cz, tel.: +420 519 352 083
Charakteristika: dvoutýdenní kurz vedoucí k získání osvědčení „Sommelier“
Daniel Lyčka: Neznámé stavby Lednicko-valtického areálu
Termín: 21.2.2013
Místo: hotel Apollon, Petra Bezruče 720, Valtice
Organizátor: Muzejní spolek Valtice
Informace: tel.: +420 728 578 719, +420 723 553 978, e-mail: mestskemuzeum@seznam.cz,
www.muzeum.webnode.cz
Charakteristika: přednáška
Snoubení valtických vín s místními specialitami
Termín: 22.2.2013 od 18,00 hod
Místo: Městský sklep Valtice, Hradební 114, Valtice.
Organizátor: Městský sklep Valtice
Informace, objednávky míst: e-mail: info@mestskysklep.cz, tel.: +420 723 211 327,
www.mestskysklep.cz
Charakteristika: Hledání kombinací valtického vína se speciálními místními a historickými
jídly.
Školní karneval
Termín: bude upřesněn
Místo: sál Disco Clubu Kinopolis, Mikulovská 1025, Valtice
Organizátor: ZŠ Valtice, Kinopolis a Město Valtice
Informace: tel.: +420 519 352 293, e-mail: zs.valtice@worldonline.cz,
www.zs.valtice.indos.cz
Charakteristika: zveme všechny malé děti z Valtic
Recitační soutěž
Termín: bude upřesněn
Místo: ZŠ Valtice - kulturní místnost
Organizátor: ZŠ Valtice
Informace: tel.: +420 519 352 293, e-mail: zs.valtice@worldonline.cz,
www.zs.valtice.indos.cz
4
BŘEZEN
Diskotéka
Termín: 1. – 2.3., 8. – 9.3., 15. – 16.3., 22. – 23.3., 29. – 30.3.2013 – od 21.00 hod.
Místo: sál Disco Clubu Kinopolis, Mikulovská 1025, Valtice
Organizátor: Disco Club Kinopolis Valtice
Informace: www.kinopolis.cz, e-mail: info@kinopolis.cz, tel.: +420 731 157 026
Valtický košt
Termín: 2.3.2013 od 10.00 do 22.00 hod.
Místo: víceúčelová hala SOŠV, ul. Střelecká, Valtice
Organizátor: Vinaři Valtice 2000
Informace: www.vinarivaltice.cz, e-mail: stepanek.valtice@centrum.cz, tel.: +420
607 618 783, +420 777 618 783
Charakteristika: ochutnávka vín z Valtic a blízkého okolí
Otevření degustační expozice 13. ročníku Salonu vín ČR
Termín: 2.3.2013 od 10.30 hod.
Místo: státní zámek Valtice – Salon vín ČR
Organizátor: Národní vinařské centrum, o.p.s.
Informace: www.salonvin.cz, e-mail: salonvin@vinarskecentrum.cz, tel.: +420 519 352 744,
+420 519 352 072
Charakteristika: pro veřejnost otevření expozice Salonu vín 2013 s nově připravenou kolekcí
TOP 100 vín České republiky
Kuželkářský turnaj Memoriál Pavla Helešice
Termín: 4. – 5.3., 7.3., 11. – 12.3., 14.3.2013 - od 17.00 do 19.00 hod.
Místo: kuželna TJ Lokomotiva Valtice, Boční 1013
Organizátor: TJ Lokomotiva Valtice
Informace: tel.: +420 604 330 267, e-mail: varakj@seznam.cz,
www.kuzelkyvaltice.estranky.cz
Mistrovské utkání v kuželkách
Termín: JM divize: 8.3., 15.3.2013 - od 18.00 hod.
JM přebor KP1: 2.3., 9.3., 23.3.2013 - od 9.00 hod.
JM přebor dorostu: 3.3.2013 od 10.00 hod.
Místo: kuželna TJ Lokomotiva Valtice, Boční 1013
Organizátor: TJ Lokomotiva Valtice
Informace: tel.: +420 604 330 267, e-mail: varakj@seznam.cz,
www.kuzelkyvaltice.estranky.cz
Vinařská akademie I - Kadet
Termín: 15. – 17.3.2013
Místo: Vinařská akademie Valtice - učebna, nám. Svobody 13
Organizátor: Vinařská akademie Valtice, o.s.
Informace: www.vinarska-akademie.cz, e-mail: vin.akad@telecom.cz, tel.: +420 519 352 083
Charakteristika: základní znalosti o víně přímo v hlavním městě vína
5
Kurz Sommelier
Termín: I. část: 19. – 22.3.2013
II. část: 2. – 6.9.2013
Místo: Vinařská akademie Valtice - učebna, nám. Svobody 13
Organizátor: Vinařská akademie Valtice, o.s.
Informace: www.vinarska-akademie.cz, e-mail: vin.akad@telecom.cz, tel.: +420 519 352 083
Charakteristika: dvoutýdenní kurz vedoucí k získání osvědčení „Sommelier“
Jarní rovnodennost
Termín: 22. – 23.3.2013
Místo: Galerie Reistna, Břeclavská 1034, Valtice
Organizátor: Galerie Reistna
Informace: www.reistna.cz, tel.: +420 602 734 742
Charakteristika: výstava výtvarného umění
Valtický půlmaraton
Termín: 24.3.2013
Místo: Fotbalové hřiště FK Valtice, trať po lesních cestách směrem k zámečku Tři grácie
Organizátor: Jiří Foukal, Zdeněk Palaš a Město Valtice
Informace: www.valtice.eu, e-mail: foukal.jiri@seznam.cz, tic@valtice.eu, tel.: +420 739 923
026
Charakteristika: klasický závod na 21 100 m pro dospělé, 4 000 m pro děti, trať lze
absolvovat během i na kole. Pro děti poníci, pro dospělé degustace valtických vín, opékané
klobásky. !!!!Akce vhodná pro rodiče s dětmi!!!!
PhDr. Miroslav Geršic: František Josef II. z Liechtensteinu
Termín: 28.3.2013
Místo: hotel Apollon, Petra Bezruče 720, Valtice
Organizátor: Muzejní spolek Valtice
Informace: tel.: +420 728 578 719, +420 723 553 978, e-mail: mestskemuzeum@seznam.cz,
www.muzeum.webnode.cz
Charakteristika: přednáška
Velikonoční otevřené sklepy
Termín: 30.3.2013
Místo: vybrané vinné sklepy a vinotéky, Valtice
Organizátor: Cech valtických vinařů
Informace: tel.: +420 720 484 884, e-mail: milanhradill@seznam.cz
Charakteristika: putování hlavním městem vína, otevřené vinné sklepy a vinotéky - degustace
vín
DUBEN
Japonské inspirace
Termín: duben – říjen 2013
Místo: Národní zemědělské muzeum, nám. Svobody 8, Valtice
Organizátor: NZM Valtice
Informace: tel.: +420 519 352 144, e-mail: nzm.valtice@nzm.cz, www.nzm.cz/valtice
Charakteristika: výstava o kráse japonských zahrad a umění origami
6
Život v tropech III
Termín: duben – říjen 2013
Místo: Národní zemědělské muzeum, nám. Svobody 8, Valtice
Organizátor: NZM Valtice
Informace: tel.: +420 519 352 144, e-mail: nzm.valtice@nzm.cz, www.nzm.cz/valtice
Charakteristika: výstava o fauně a flóře tropického pásu
Žákovský velikonoční koncert
Termín: 4.4.2013 od 17.00 hod.
Místo: sál ZUŠ, nám. Svobody 4, Valtice
Organizátor: ZUŠ Valtice
Informace: tel.: +420 602 979 709
!!!!Akce vhodná pro rodiče s dětmi!!!!
Vinařská akademie I - Kadet
Termín: 5. – 7.4.2013
Místo: Vinařská akademie Valtice - učebna, nám. Svobody 13
Organizátor: Vinařská akademie Valtice, o.s.
Informace: www.vinarska-akademie.cz, e-mail: vin.akad@telecom.cz, tel.: +420 519 352 083
Charakteristika: základní znalosti o víně přímo v hlavním městě vína
Mistrovské utkání v kuželkách
Termín: JM divize: 5.4., 19.4.2013 - od 18.00 hod.
JM přebor KP1: 20.4.2013 od 9.00 hod.
Místo: kuželna TJ Lokomotiva Valtice, Boční 1013
Organizátor: TJ Lokomotiva Valtice
Informace: tel.: +420 604 330 267, e-mail: varakj@seznam.cz,
www.kuzelkyvaltice.estranky.cz
Diskotéka
Termín: 5. – 6.4., 12. – 13.4., 19. – 20.4., 26. – 27.4.2013 – od 21.00 hod.
Místo: sál Disco Clubu Kinopolis, Mikulovská 1025, Valtice
Organizátor: Disco Club Kinopolis Valtice
Informace: www.kinopolis.cz, e-mail: info@kinopolis.cz, tel.: +420 731 157 026
Festival turistiky
Termín: 6.4. 2013
Místo: Náměstí Svobody, Valtice
Organizátor: Město Valtice, obec Schrattenberg
Informace: TIC Valtice – tel.: +420 519 352 978, e-mail: tic@valtice.eu, www.valtice.eu
Charakteristika: Zahájení turistické sezony ve Valticích spoluprací s obcí Schrattenberg na
turistických aktivitách. Kulturní program, koncert Blaskapelle Schratteberg. Ochutnávka vín
Valtice, Schrattenberg, místní moravské a rakouské gastronomické speciality.
7
Den otevřených dveří muzea
Termín: 6.4.2013
Místo: Muzeum železné opony, hraniční přechod Valtice - Schrattenberg
Organizátor: Muzeum železné opony
Informace: tel.: +420 777 003 032, e-mail: info@muzeumopony.cz, www.muzeumopony.cz
Charakteristika: prohlídka zdarma pro malé i velké, možnost vidět „zákulisí“ muzea a
prostory, které zůstávají běžným návštěvníkům utajené. !!!!Akce vhodná pro rodiče
s dětmi!!!!
Veletrh fiktivních firem
Termín: 17.4.2013
Místo: ZŠ Valtice
Organizátor: ZŠ Valtice
Informace: tel.: +420 519 352 293, e-mail: zs.valtice@worldonline.cz,
www.zs.valtice.indos.cz
Charakteristika: Přijďte výhodně nakoupit. Žáci představují fiktivní firmy.
Valtické Podzemí – zahájení turistické vinařské sezóny a den otevřených
dveří
Termín: 20.4.2013 od 18.00 hod.
Místo: Valtické Podzemí, Vinařská 34, Valtice
Organizátor: Valtické Podzemí
Informace: tel.: +420 723 600 423, e-mail: info@valtickepodzemi.cz,
www.valtickepodzemi.cz
Charakteristika: slavnostní otevření unikátního labyrintu historických vinných sklepů,
novinky 2013, speciality, degustace medailových a oceněných vín Lednicko-valtického
areálu, dražba výjimečných a archivních vín. Prvních 10 návštěvníků zdarma!
Ing. Přemysl Krejčiřík: Belveder – jeho včlenění do krajiny Lednickovaltického
areálu
Termín: 25.4.2013
Místo: procházkou k Belvederu, Valtice
Organizátor: Muzejní spolek Valtice
Informace: tel.: +420 728 578 719, +420 723 553 978, e-mail: mestskemuzeum@seznam.cz,
www.muzeum.webnode.cz
Charakteristika: přednáška s procházkou
Předslet čarodějnic
Termín: bude upřesněn
Místo: ZŠ Valtice
Organizátor: ZŠ Valtice
Informace: tel.: +420 519 352 293, e-mail: zs.valtice@worldonline.cz,
www.zs.valtice.indos.cz
Charakteristika: přijďte se podívat na rej čarodějnic. !!!!Akce vhodná pro rodiče s dětmi!!!!
8
Den Země
Termín: bude upřesněn
Místo: Valtice a okolí
Organizátor: ZŠ Valtice
Informace: tel.: +420 519 352 293, e-mail: zs.valtice@worldonline.cz,
www.zs.valtice.indos.cz
Charakteristika: nejsme lhostejní k životnímu prostředí – pomoci může každý. !!!!Akce
vhodná pro rodiče s dětmi!!!!
KVĚTEN
Japonské inspirace
Termín: duben – říjen 2013
Místo: Národní zemědělské muzeum, nám. Svobody 8, Valtice
Organizátor: NZM Valtice
Informace: tel.: +420 519 352 144, e-mail: nzm.valtice@nzm.cz, www.nzm.cz/valtice
Charakteristika: výstava o kráse japonských zahrad a umění origami
Život v tropech III
Termín: duben – říjen 2013
Místo: Národní zemědělské muzeum, nám. Svobody 8, Valtice
Organizátor: NZM Valtice
Informace: tel.: +420 519 352 144, e-mail: nzm.valtice@nzm.cz, www.nzm.cz/valtice
Charakteristika: výstava o fauně a flóře tropického pásu. !!!!Vhodné pro rodiče s dětmi!!!!
Zahájení muzejnické sezóny
Termín: 1.5.2013
Místo: Městské muzeum, nám. Svobody 4, Valtice
Organizátor: Muzejní spolek Valtice
Informace: tel.: +420 728 578 719, +420 723 553 978, e-mail: mestskemuzeum@seznam.cz,
www.muzeum.webnode.cz.
Jarní experimentální výpal keramiky
Termín: 1. – 5.5.2013
Místo: Galerie Reistna, Břeclavská 1034, Valtice
Organizátor: Galerie Reistna
Informace: www.reistna.cz, tel.: +420 602 734 742. !!!!Akce vhodná pro rodiče s dětmi!!!!
Tamtamy času
Termín: 1.5. – 31.10.2013
Místo: státní zámek Valtice – Horní konírna
Organizátor: CK LIVINGSTONE
Informace: www.livingstone.cz, e-mail: lenka@livingstone.cz, tel.: +420 604 160 708
Charakteristika: unikátní výstava o světě, o kterém jste si možná mysleli, že už neexistuje.
Tropický prales, největší sklípkani, nejjedovatější hadi, stromová chýše, rituální totemy, …
!!!!Vhodné pro rodiče s dětmi!!!!
9
Vinařská akademie II – Vinařství ČR
Termín: 3. – 5.5.2013
Místo: Vinařská akademie Valtice - učebna, nám. Svobody 13
Organizátor: Vinařská akademie Valtice, o.s.
Informace: www.vinarska-akademie.cz, e-mail: vin.akad@telecom.cz, tel.: +420 519 352 083
Charakteristika: pokračování velmi oblíbeného kurzu Vinařská akademie I - Kadet
Diskotéka
Termín: 3. – 4.5., 10. – 11.5., 17. – 18.5., 24. – 25.5., 31.5.2013 – od 21.00 hod.
Místo: sál Disco Clubu Kinopolis, Mikulovská 1025, Valtice
Organizátor: Disco Club Kinopolis Valtice
Informace: www.kinopolis.cz, e-mail: info@kinopolis.cz, tel.: +420 731 157 026
O putovní pohár hasičského sboru – 10. ročník
Termín: 5.5.2013 od 10.00 hod.
Místo: ul. Pod zámkem (zatravněná plocha před hasičskou zbrojnicí), Valtice
Organizátor: Sbor dobrovolných hasičů Valtice
Informace: tel.: +420 608 461 248, e-mail: g.hladikova@seznam.cz,
www.sdhvaltice.webnode.cz
Charakteristika: soutěž mladých hasičů v požárním útoku
Toulky krajinou pod Pálavskými kopci
Termín: 8. – 26.5.2013
Místo: Galerie Reistna, Břeclavská 1034, Valtice
Organizátor: Galerie Reistna
Informace: www.reistna.cz, tel.: +420 602 734 742
Charakteristika: výstava obrazů
Valtické vinné trhy – 46. ročník
Termín: 10. - 11.5.2013
Místo: areál státního zámku Valtice
Organizátor: Společnost Valtické vinné trhy a SOŠV Valtice
Informace: www.vvtvaltice.cz, e-mail: vinnetrhy.valtice@seznam.cz, tel.: +420 721 021 317,
TIC Valtice – tel.: +420 519 352 978
Charakteristika: nejstarší, největší a nejprestižnější soutěžní přehlídka vín v ČR s mezinárodní
účastí vystavovatelů
Koncert ke Dni matek
Termín: 12.5.2013
Místo: víceúčelová hala SOŠV, ul. Střelecká, Valtice
Organizátor: Petra Machálková
Informace: www.borovenka.cz, tel.: +420 733 510 989
Charakteristika: společné vystoupení dětského národopisného souboru Borověnka a
cimbálové muziky Valtičánek. !!!!Akce vhodná pro rodiče s dětmi!!!!
10
Otevření stezky „Bosou nohou“
Termín: 18.5.2013
Místo: Nově zbudovaná rakouská stezka Bosou nohou vedoucí ze Schrattenbergu ke
Kolonádě Reistna
Organizátor: Obec Schrattenberg
Informace: www.schrattenberg.at, e-mail: gemeinde@schrattenberg.gv.at,
Charakteristika: Letní turistická slavnost v okolí Kolonády Reistna, slavnostní otevření nové
stezky. !!!!Akce vhodná pro rodiče s dětmi!!!!
Vína našich sousedů
Termín: 18.5.2013 od 13.00 do 22.00 hod.
Místo: areál státního zámku Valtice
Organizátor: Vinaři Valtice 2000
Informace: www.vinarivaltice.cz, e-mail: stepanek.valtice@centrum.cz, tel.: +420
607 618 783, +420 777 618 783
Charakteristika: ochutnávka slovenských a rakouských vín z oblastí Weinviertel a Burgenland
Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu – 10. ročník
Termín: 25.5.2013
Místo: nám. Svobody, Valtice
Organizátor: Klub mažoretek Valtice
Informace: tel.: +420 774 661 501, e-mail: mazovalt@email.cz, www.mazoretky-valtice.cz
Charakteristika: semifinále. !!!!Akce vhodná pro rodiče s dětmi!!!!
Slavnosti růžového vína
Termín: 25.5.2013
Místo: areál Vinné sklepy Valtice a.s., Vinařská 407, Valtice
Organizátor: Vinné sklepy Valtice, a.s.
Informace: tel.: +420 519 361 331, e-mail: odbyt@vsvaltice.cz, www.vsvaltice.cz
Charakteristika: degustace růžových vín a míchaných nápojů z růžového vína a čerstvého
ovoce, speciality k vínu, doprovodný kulturní program
Jarní koncert – Valtický Modrásek
Termín: bude upřesněn
Místo: státní zámek Valtice - kaple
Organizátor: ZŠ Valtice
Informace: tel.: +420 519 352 293, e-mail: zs.valtice@worldonline.cz,
www.zs.valtice.indos.cz
Charakteristika: pro přátele hezkého zpívání - vystoupení pěveckého sboru při ZŠ Valtice.
!!!!Akce vhodná pro rodiče s dětmi!!!!
Turnaj v košíkové - 27. ročník
Termín: bude upřesněn
Místo: ZŠ Valtice
Organizátor: ZŠ Valtice
Informace: tel.: +420 519 352 293, e-mail: zs.valtice@worldonline.cz,
www.zs.valtice.indos.cz
11
ČERVEN
Japonské inspirace
Termín: duben – říjen 2013
Místo: Národní zemědělské muzeum, nám. Svobody 8, Valtice
Organizátor: NZM Valtice
Informace: tel.: +420 519 352 144, e-mail: nzm.valtice@nzm.cz, www.nzm.cz/valtice
Charakteristika: výstava o kráse japonských zahrad a umění origami
Život v tropech III
Termín: duben – říjen 2013
Místo: Národní zemědělské muzeum, nám. Svobody 8, Valtice
Organizátor: NZM Valtice
Informace: tel.: +420 519 352 144, e-mail: nzm.valtice@nzm.cz, www.nzm.cz/valtice
Charakteristika: výstava o fauně a flóře tropického pásu
Tamtamy času
Termín: 1.5. – 31.10.2013
Místo: státní zámek Valtice – Horní konírna
Organizátor: CK LIVINGSTONE
Informace: www.livingstone.cz, e-mail: lenka@livingstone.cz, tel.: +420 604 160 708
Charakteristika: unikátní výstava o světě, o kterém jste si možná mysleli, že už neexistuje.
Tropický prales, největší sklípkani, nejjedovatější hadi, stromová chýše, rituální totemy, …
Balkónové květiny a letničky
Termín: červen – září 2013
Místo: Národní zemědělské muzeum, nám. Svobody 8, Valtice
Organizátor: NZM Valtice
Informace: tel.: +420 519 352 144, e-mail: nzm.valtice@nzm.cz, www.nzm.cz/valtice
Charakteristika: tradiční výstava květin na nádvoří muzea doplněná fotografiemi South
Moravia Photoworkshop
Diskotéka
Termín: 1.6., 7. – 8.6., 14. – 15.6., 21.6.2013 – od 21.00 hod.
Místo: sál Disco Clubu Kinopolis, Mikulovská 1025, Valtice
Organizátor: Disco Club Kinopolis Valtice
Informace: www.kinopolis.cz, e-mail: info@kinopolis.cz, tel.: +420 731 157 026
Absolventský koncert žáků
Termín: 6.6.2013 od 17.00 hod.
Místo: státní zámek Valtice - kaple
Organizátor: ZUŠ Valtice
Informace: tel.: +420 602 979 709 !!!!Akce vhodná pro rodiče s dětmi!!!!
12
František Navrátil – Sochy a kresby
Termín: 7. – 30.6.2013
Místo: Galerie Reistna, Břeclavská 1034, Valtice
Organizátor: Galerie Reistna
Informace: www.reistna.cz, tel.: +420 602 734 742
Charakteristika: výstava
Martino Hammerle - Bortolotti
Café Concerto – pěvecký recitál
Termín: 8.6. a 9.6.2013 - od 15.00 hod.
Místo: Valtická vinárna – taneční sál, nám. Svobody, Valtice
Organizátor: Město Valtice
Informace: TIC Valtice – tel.: +420 519 352 978, e-mail: tic@valtice.eu, www.valtice.eu
Charakteristika: rakouský koncertní a operní pěvec zpívá nejkrásnější světové salónní písně –
klavírní doprovod
PhDr. Miroslav Geršic: František I. z Liechtensteinu, diplomat
Termín: 20.6.2013
Místo: hotel Apollon, Petra Bezruče 720, Valtice
Organizátor: Muzejní spolek Valtice
Informace: tel.: +420 728 578 719, +420 723 553 978, e-mail: mestskemuzeum@seznam.cz,
www.muzeum.webnode.cz
Charakteristika: přednáška
Velké letní chutnání pěšky i na kole
Termín: 22.6.2013
Místo: areál Vinné sklepy Valtice a.s., Vinařská 407, Valtice
Organizátor: Vinné sklepy Valtice, a.s.
Informace: tel.: +420 519 361 331, e-mail: odbyt@vsvaltice.cz, www.vsvaltice.cz
Charakteristika: výlet na kolech, soutěže o nejrychleji dosažený vrchol, odpolední volná
degustace, chutnání vín v Zámeckém sklepě.
Valtické Podzemí - Noc otevřených sklepů
Termín: 22.6.2013 od 18.00 hod.
Místo: Valtické Podzemí, Vinařská 34, Valtice
Organizátor: Valtické Podzemí
Informace: tel.: +420 723 600 423, e-mail: info@valtickepodzemi.cz,
www.valtickepodzemi.cz
Charakteristika: celonoční vinařský mejdan a zážitková turistika v unikátním labyrintu
historických vinných sklepů. Vína, speciality, cimbálová muzika. Východ slunce se sabráží a
přípitkem na Kolonádě, ranní procházka rozkvetlými vinohrady. Zakončení do 8.00 hod.
vyprošťovací snídaní.
13
Mezinárodní hudební festival Concentus Moraviae – 18. ročník
Termín: bude upřesněn
Místo: bude upřesněno
Organizátor: Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno, o.p.s.
Informace: TIC Valtice – tel.: +420 519 352 978, www.valtice.eu, www.concentusmoraviae.
cz
Charakteristika: koncert v rámci festivalu na téma Italské slunce
Školní akademie
Termín: bude upřesněn
Místo: ZŠ Valtice
Organizátor: ZŠ Valtice
Informace: tel.: +420 519 352 293, e-mail: zs.valtice@worldonline.cz,
www.zs.valtice.indos.cz
Charakteristika: Čím nás děti překvapí?
ČERVENEC
Japonské inspirace
Termín: duben – říjen 2013
Místo: Národní zemědělské muzeum, nám. Svobody 8, Valtice
Organizátor: NZM Valtice
Informace: tel.: +420 519 352 144, e-mail: nzm.valtice@nzm.cz, www.nzm.cz/valtice
Charakteristika: výstava o kráse japonských zahrad a umění origami
Život v tropech III
Termín: duben – říjen 2013
Místo: Národní zemědělské muzeum, nám. Svobody 8, Valtice
Organizátor: NZM Valtice
Informace: tel.: +420 519 352 144, e-mail: nzm.valtice@nzm.cz, www.nzm.cz/valtice
Charakteristika: výstava o fauně a flóře tropického pásu
Tamtamy času
Termín: 1.5. – 31.10.2013
Místo: státní zámek Valtice – Horní konírna
Organizátor: CK LIVINGSTONE
Informace: www.livingstone.cz, e-mail: lenka@livingstone.cz, tel.: +420 604 160 708
Charakteristika: unikátní výstava o světě, o kterém jste si možná mysleli, že už neexistuje.
Tropický prales, největší sklípkani, nejjedovatější hadi, stromová chýše, rituální totemy, …
Balkónové květiny a letničky
Termín: červen – září 2013
Místo: Národní zemědělské muzeum, nám. Svobody 8, Valtice
Organizátor: NZM Valtice
Informace: tel.: +420 519 352 144, e-mail: nzm.valtice@nzm.cz, www.nzm.cz/valtice
Charakteristika: tradiční výstava květin na nádvoří muzea doplněná fotografiemi South
Moravia Photoworkshop
14
Prázdninové ochutnávání aneb povídání o valtickém víně a jeho terroir
Termín: každý čtvrtek v červenci od 19.00 hod.
Místo: Městský sklep Valtice, Hradební 114, Valtice.
Organizátor: Městský sklep Valtice
Informace, objednávky míst: www.mestskysklep.cz, e-mail: info@mestskysklep.cz, tel.: +420
723 211 327
Charakteristika: cca 1,5 hod. řízená ochutnávka a diskuze ke 12 vínům valtických vinařů se
základním degustačním soustem pro prázdninové návštěvníky Valtic. Prodej lahvových vín
v cenách vinařství.
Valtické víno a cimbálová muzika
Termín: každou prázdninovou sobotu od 19.00 hod.
Místo: Městský sklep Valtice, Hradební 114, Valtice.
Organizátor: Městský sklep Valtice
Informace, objednávky míst: e-mail: info@mestskysklep.cz, tel.: +420 723 211 327,
www.mestskysklep.cz
Charakteristika: ochutnávka vín valtických výrobců z portfolia Městského sklepa, místní
speciality k vínu, CM vždy od 19 – 23,00 hod. Prodej lahvových vín v cenách vinařství.
Keramické dny
Termín: 5. – 7.7.2013
Místo: státní zámek Valtice - nádvoří
Organizátor: Galerie Reistna
Informace: www.reistna.cz, tel.: +420 602 734 742 !!!!Akce vhodná pro rodiče s dětmi!!!!
Tři Grácie
Termín: 5. – 28.7.2013
Místo: Galerie Reistna, Břeclavská 1034, Valtice
Organizátor: Galerie Reistna
Informace: www.reistna.cz, tel.: +420 602 734 742
Charakteristika: výstava obrazů, grafiky, fotografií, soch a keramiky inspirované sousoším Tří
Grácií
Koncertní cyklus Henckeovy barokní varhany
1. koncert 7. ročníku
Jan Čižmář - loutna
Termín: 6.7.2013 od 17.00 hod.
Místo: státní zámek Valtice - kaple
Organizátor: Občanské sdružení Valtice a NPÚ
Informace: TIC Valtice – tel.: +420 519 352 978, e-mail:tic@valtice.eu, www.valtice.eu
Noc za oponou
Termín: 6.7.2013
Místo: Muzeum železné opony, hraniční přechod Valtice - Schrattenberg
Organizátor: Muzeum železné opony
Informace: tel.: +420 777 003 032, e-mail: info@muzeumopony.cz, www.muzeumopony.cz
Charakteristika: bohatý program včetně her pro děti, stezky odvahy, speciální noční prohlídky
muzea za svitu lucerny
15
Mezinárodní letní škola staré hudby – 25. ročník
Termín: 6. – 14.7.2013
Místo: Valtice – areál státního zámku, farní kostel
Organizátor: Společnost pro starou hudbu (ČR), Město Valtice a státní zámek Valtice
Informace: www.early-music.cz, e-mail: valtice.kursy@centrum.cz, TIC Valtice – tel.: +420
519 352 978, www.valtice.eu
Charakteristika: nejstarší a nejrozsáhlejší kurz staré hudby v ČR, veřejné večerní koncerty
účastníků
Úvalské hody
Termín: 12. – 13.7.2013
Místo: hostinec U Dvořáků, Valtice - Úvaly
Organizátor: Úvalský hodový výbor
Informace: www.uvaly.webnode.cz
Charakteristika: tradiční krojované hody. V pátek v 17.00 hod. stavění máje, v sobotu ve
12.00 hod. slavnostní mše, od 13.00 hod. vyhrávky po dědině, od 20.00 hod. hodová zábava
Vinařská akademie I - Kadet
Termín: 19. – 21.7.2013
Místo: Vinařská akademie Valtice - učebna, nám. Svobody 13
Organizátor: Vinařská akademie Valtice, o.s.
Informace: www.vinarska-akademie.cz, e-mail: vin.akad@telecom.cz, tel.: +420 519 352 083
Charakteristika: základní znalosti o víně přímo v hlavním městě vína
Předhodové zpívání
Termín: 20.7.2013
Místo: bude upřesněno
Organizátor: Valtická krojovaná společnost
Informace: e-mail: valkrojspol@seznam.cz, www.chasa-valtice.cz
Charakteristika: zpívání mužských a ženských sborů
Koncertní cyklus Henckeovy barokní varhany
2. koncert 7. ročníku
Lukáš Hurtík – varhany
Termín: 20.7.2013 od 17.00 hod.
Místo: farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, nám. Svobody, Valtice
Organizátor: Občanské sdružení Valtice a NPÚ
Informace: TIC Valtice – tel.: +420 519 352 978, e-mail:tic@valtice.eu, www.valtice.eu
Hranice 2013 – Den bezpečí v areálu Muzea železné opony
Termín: 20.7.2013
Místo: Muzeum železné opony, hraniční přechod Valtice - Schrattenberg
Organizátor: Muzeum železné opony
Informace: tel.: +420 777 003 032, e-mail: info@muzeumopony.cz, www.muzeumopony.cz
Charakteristika: celodenní bohatý program pro celé rodiny vás vrátí do historie a zároveň
ukáže náročnou činnost policistů a záchranářů. Bojová ukázka z r. 1938, akce zásahové
jednotky a hasičů.
16
Pétanque Cup
Termín: 27.7.2013 od 14.14 hod.
Místo: zámecký park, Valtice
Organizátor: FBC Valtice
Informace: www.fbcvaltice.cz
Charakteristika: petankový turnaj pro širokou veřejnost v rámci zábavy a letní pohody
!!!!Akce vhodná pro rodiče s dětmi!!!!
SRPEN
Japonské inspirace
Termín: duben – říjen 2013
Místo: Národní zemědělské muzeum, nám. Svobody 8, Valtice
Organizátor: NZM Valtice
Informace: tel.: +420 519 352 144, e-mail: nzm.valtice@nzm.cz, www.nzm.cz/valtice
Charakteristika: výstava o kráse japonských zahrad a umění origami
Život v tropech III
Termín: duben – říjen 2013
Místo: Národní zemědělské muzeum, nám. Svobody 8, Valtice
Organizátor: NZM Valtice
Informace: tel.: +420 519 352 144, e-mail: nzm.valtice@nzm.cz, www.nzm.cz/valtice
Charakteristika: výstava o fauně a flóře tropického pásu
Tamtamy času
Termín: 1.5. – 31.10.2013
Místo: státní zámek Valtice – Horní konírna
Organizátor: CK LIVINGSTONE
Informace: www.livingstone.cz, e-mail: lenka@livingstone.cz, tel.: +420 604 160 708
Charakteristika: unikátní výstava o světě, o kterém jste si možná mysleli, že už neexistuje.
Tropický prales, největší sklípkani, nejjedovatější hadi, stromová chýše, rituální totemy, …
Balkónové květiny a letničky
Termín: červen – září 2013
Místo: Národní zemědělské muzeum, nám. Svobody 8, Valtice
Organizátor: NZM Valtice
Informace: tel.: +420 519 352 144, e-mail: nzm.valtice@nzm.cz, www.nzm.cz/valtice
Charakteristika: tradiční výstava květin na nádvoří muzea doplněná fotografiemi South
Moravia Photoworkshop
Prázdninové ochutnávání aneb povídání o valtickém víně a jeho terroir
Termín: každý čtvrtek v srpnu od 19,00 hod.
Místo: Městský sklep Valtice, Hradební 114, Valtice.
Organizátor: Městský sklep Valtice
Informace, objednávky míst: www.mestskysklep.cz, e-mail: info@mestskysklep.cz, tel.: +420
723 211 327
Charakteristika: cca 1,5 hod. řízená ochutnávka a diskuze ke 12 vínům valtických vinařů se
základním degustačním soustem pro prázdninové návštěvníky Valtic. Prodej lahvových vín
v cenách vinařství.
17
Valtické víno a cimbálová muzika
Termín: každou prázdninovou sobotu od 19,00 hod.
Místo: Městský sklep Valtice, Hradební 114, Valtice.
Organizátor: Městský sklep Valtice
Informace, objednávky míst: e-mail: info@mestskysklep.cz, tel.: +420 723 211 327,
www.mestskysklep.cz
Charakteristika: ochutnávka vín valtických výrobců z portfolia Městského sklepa, místní
speciality k vínu, CM vždy od 19 – 23,00 hod. Prodej lahvových vín v cenách vinařství.
Valtické vinařské slavnosti
Termín: 2. – 3.8.2013
Místo: areál státního zámku Valtice
Organizátor: Cech valtických vinařů
Informace: tel.: +420 720 484 884, e-mail: milanhradill@seznam.cz
Charakteristika: přehlídka a ochutnávka valtických vín, gastronomické speciality, folklórní
program
Irské dny
Termín: 2. – 4.8.2013
Místo: Galerie Reistna, Břeclavská 1034, Valtice
Organizátor: Galerie Reistna
Informace: www.reistna.cz, tel.: +420 602 734 742
Charakteristika: tradice, tanec, degustace whiskey
Letní putování po vinařských stezkách Valticka
Termín: 3.8.2013, registrace 9.00 – 11.00 hod., start v 10.00 hod.
Místo: start na nám. Svobody, Valtice
Organizátor: Nadace Partnerství a Město Valtice
Informace: www.vinarske.stezky.cz, e-mail: lubos.kala@nap.cz, tel.: +420 777 184 172, TIC
Valtice – tel.: +420 519 352 978
Charakteristika: jeden z nejkrásnějších výletů po vinařských stezkách ve Valticích a okolí. Na
kole nebo pěšky zdatní turisté i rodiny s dětmi budou moci zažít atmosféru léta mezi vinicemi
Lednicko-valtického areálu, ochutnat zdejší vína a vyhrát zajímavou cenu.
Koncertní cyklus Henckeovy barokní varhany
3. koncert 7. ročníku
Martin Jakubíček – varhany, Tomáš Matula - trubka
Termín: 3.8.2013 od 17.00 hod.
Místo: farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, nám. Svobody, Valtice
Organizátor: Občanské sdružení Valtice a NPÚ
Informace: TIC Valtice – tel.: +420 519 352 978, e-mail:tic@valtice.eu, www.valtice.eu
Vinařská akademie I - Kadet
Termín: 9. – 11.8.2013
Místo: Vinařská akademie Valtice - učebna, nám. Svobody 13
Organizátor: Vinařská akademie Valtice, o.s.
Informace: www.vinarska-akademie.cz, e-mail: vin.akad@telecom.cz, tel.: +420 519 352 083
Charakteristika: základní znalosti o víně přímo v hlavním městě vína
18
Valtické krojované hody
Termín: 17. – 18.8.2013
Místo: nám. Svobody, Valtice
Organizátor: Valtická krojovaná společnost
Informace: e-mail: valkrojspol@seznam.cz, www.chasa-valtice.cz
Charakteristika: průvod šohajů – zvaní na hody, krojovaný průvod od Domova seniorů
směrem na náměstí, žádání starosty o povolení hodů, taneční zábava !!!!Akce vhodná pro
rodiče s dětmi!!!!
Koncertní cyklus Henckeovy barokní varhany
4. koncert 7. ročníku
Slovanské kvarteto
Termín: 24.8.2013 od 17.00 hod.
Místo: státní zámek Valtice - kaple
Organizátor: Občanské sdružení Valtice a NPÚ
Informace: TIC Valtice – tel.: +420 519 352 978, e-mail:tic@valtice.eu, www.valtice.eu
Motosraz Valtice – Memoriál Jána Vychodila
Termín: 31.8.2013
Místo: zahrádka hostince Pančava, Rudé armády 355, Valtice
Organizátor: Paulína Hažmuková
Informace: tel.: +420 606 288 811, e-mail: paulinkah@volny.cz,
www.facebook.com/MotosrazValtice
Charakteristika: vystoupení rockových kapel, slavnostní vyjížďka motorkářů věnovaná
památce Jána Vychodila
Noc za oponou
Termín: 31.8.2013
Místo: Muzeum železné opony, hraniční přechod Valtice - Schrattenberg
Organizátor: Muzeum železné opony
Informace: tel.: +420 777 003 032, e-mail: info@muzeumopony.cz, www.muzeumopony.cz
Charakteristika: bohatý program včetně her pro děti, stezky odvahy, speciální noční prohlídky
muzea za svitu lucerny
Klubová a Speciální výstava bobtailů – 17. ročník
Termín: 31.8. – 1.9.2013
Místo: areál státního zámku Valtice
Organizátor: Bobtail club – Renáta Kňákalová
Informace: www.bobtailclub.cz, e-mail: knakos@volny.cz, tel.: +420 604 565 416
Charakteristika: výstavy staroanglických ovčáckých psů
ZÁŘÍ
Japonské inspirace
Termín: duben – říjen 2013
Místo: Národní zemědělské muzeum, nám. Svobody 8, Valtice
Organizátor: NZM Valtice
Informace: tel.: +420 519 352 144, e-mail: nzm.valtice@nzm.cz, www.nzm.cz/valtice
Charakteristika: výstava o kráse japonských zahrad a umění origami
19
Život v tropech III
Termín: duben – říjen 2013
Místo: Národní zemědělské muzeum, nám. Svobody 8, Valtice
Organizátor: NZM Valtice
Informace: tel.: +420 519 352 144, e-mail: nzm.valtice@nzm.cz, www.nzm.cz/valtice
Charakteristika: výstava o fauně a flóře tropického pásu
Tamtamy času
Termín: 1.5. – 31.10.2013
Místo: státní zámek Valtice – Horní konírna
Organizátor: CK LIVINGSTONE
Informace: www.livingstone.cz, e-mail: lenka@livingstone.cz, tel.: +420 604 160 708
Charakteristika: unikátní výstava o světě, o kterém jste si možná mysleli, že už neexistuje.
Tropický prales, největší sklípkani, nejjedovatější hadi, stromová chýše, rituální totemy, …
Balkónové květiny a letničky
Termín: červen – září 2013
Místo: Národní zemědělské muzeum, nám. Svobody 8, Valtice
Organizátor: NZM Valtice
Informace: tel.: +420 519 352 144, e-mail: nzm.valtice@nzm.cz, www.nzm.cz/valtice
Charakteristika: tradiční výstava květin na nádvoří muzea doplněná fotografiemi South
Moravia Photoworkshop
Klubová a Speciální výstava bobtailů – 17. ročník
Termín: 31.8. – 1.9.2013
Místo: areál státního zámku Valtice
Organizátor: Bobtail club – Renáta Kňákalová
Informace: www.bobtailclub.cz, e-mail: knakos@volny.cz, tel.: +420 604 565 416
Charakteristika: výstavy staroanglických ovčáckých psů
Výstava tykví, cuket a patizonů
Termín: září 2013
Místo: Národní zemědělské muzeum, nám. Svobody 8, Valtice
Organizátor: NZM Valtice
Informace: tel.: +420 519 352 144, e-mail: nzm.valtice@nzm.cz, www.nzm.cz/valtice
Charakteristika: 2. ročník výstavy probíhající v rámci Dýňobraní !!!!Akce vhodná pro rodiče
s dětmi!!!!
Kurz Sommelier
Termín: II. část: 2. – 6.9.2013
Místo: Vinařská akademie Valtice - učebna, nám. Svobody 13
Organizátor: Vinařská akademie Valtice, o.s.
Informace: www.vinarska-akademie.cz, e-mail: vin.akad@telecom.cz, tel.: +420 519 352 083
Charakteristika: dvoutýdenní kurz vedoucí k získání osvědčení „Sommelier“
20
Burčáky Valtice
Termín: 6. – 7.9.2013
Místo: Valtické Podzemí, Vinařská 34, Valtice
Organizátor: Valtické Podzemí
Informace: tel.: +420 723 600 423, e-mail: info@valtickepodzemi.cz,
www.valtickepodzemi.cz
Charakteristika: zážitková vinařská turistika v unikátním labyrintu historických vinných
sklepů. Atraktivní program pro celou rodinu. Odrůdové burčáky z burčákomatů a vína
Lednicko-valtického areálu včetně medailových a oceněných. Sezónní speciality, cimbálová
muzika.
Valtické cyklobraní
Termín: 13. – 14.9.2013
Místo: státní zámek Valtice, zámecký park, nám. Svobody
Organizátor: Junior Golf Club Břeclav, o.s.
Informace: www.kolopro.cz, e-mail: kbalga@yahoo.com, tel.: +420 602 333 829
Charakteristika: 15. díl největšího seriálu závodů horských kol Kolo pro život – pro širokou
veřejnost, soutěž dětí Junior Trophy v zámeckém parku !!!!Akce vhodná pro rodiče
s dětmi!!!!
Dýňobraní Valtice
Termín: 13 – 14.9.2013
Místo: Valtické podzemí, Vinařská 34, Valtice
Organizátor: Valtické Podzemí
Informace: tel.: +420 723 600 423, e-mail: info@valtickepodzemi.cz,
www.valtickepodzemi.cz
Charakteristika: tisíce vyřezávaných dýní, možnost vyřezávání na místě, odrůdové burčáky
z burčákomatů, dýňové speciality, dýňový jarmark, volba Miss Dýňobraní, soutěže pro děti,
cimbálová muzika, vína Lednicko-valtického areálu. !!!!Akce vhodná pro rodiče s dětmi!!!!
Výstava vyřezávaných dýní a keramiky
Termín: 13. – 15.9.2013
Místo: Galerie Reistna, Břeclavská 1034, Valtice
Organizátor: Galerie Reistna
Informace: www.reistna.cz, tel.: +420 602 734 742 !!!!Akce vhodná pro rodiče s dětmi!!!!
Diskotéka
Termín: 13. – 14.9., 20. – 21.9., 27. – 28.9.2013 – od 21.00 hod.
Místo: sál Disco Clubu Kinopolis, Mikulovská 1025, Valtice
Organizátor: Disco Club Kinopolis Valtice
Informace: www.kinopolis.cz, e-mail: info@kinopolis.cz ,tel.: +420 731 157 026
Podzimní experimentální výpal keramiky
Termín: 16. – 22.9.2013
Místo: Galerie Reistna, Břeclavská 1034, Valtice
Organizátor: Galerie Reistna
Informace: www.reistna.cz, tel.: +420 602 734 742 !!!!Akce vhodná pro rodiče s dětmi!!!!
21
Valtické burčáky ve Valtickém Podzemí
Termín: 20. – 21.9.2013
Místo: Valtické podzemí, Vinařská 34, Valtice
Organizátor: Valtické Podzemí
Informace: tel.: +420 723 600 423, e-mail: info@valtickepodzemi.cz,
www.valtickepodzemi.cz
Charakteristika: odrůdové burčáky z burčákomatů, krajové a sezónní speciality, cimbálová
muzika, vína Lednicko-valtického areálu. Zážitková vinařská turistika v unikátním labyrintu
historických vinných sklepů.
Mistrovství světa ve sběru hroznů
Termín: 21.9.2013
Místo: areál Vinné sklepy Valtice a.s., Vinařská 407, Valtice
Organizátor: Vinné sklepy Valtice, a.s.
Informace: tel.: +420 519 361 331, e-mail: odbyt@vsvaltice.cz, www.vsvaltice.cz
Charakteristika: Mistrovství světa ve sběru hroznů, soutěž o největší plíce, odpolední volná
degustace, ochutnávka vín v Zámeckém sklepě
Valtické Hudbobraní & Burčáky
Termín: 26. - 27.9.2013
Místo: Valtické Podzemí, Vinařská 34, Valtice
Organizátor: Valtické Podzemí
Informace: tel.: +420 723 600 423, e-mail: info@valtickepodzemi.cz,
www.valtickepodzemi.cz
Charakteristika: festival mladých a nadějných hudebních skupin regionu, odrůdové burčáky z
burčákomatů, vína Lednicko-valtického areálu, gastronomické speciality. Zážitková vinařská
turistika v unikátním labyrintu historických vinných sklepů.
Dny valtických burčáků
Termín: 27. – 28.9.2013
Místo: areál státního zámku Valtice
Organizátor: Cech valtických vinařů
Informace: tel.: +420 720 484 884, e-mail: milanhradill@seznam.cz
Charakteristika: ochutnávka valtických burčáků, folklórní program, gastronomické speciality
Štafetové běhy Emila Zátopka
Termín: bude upřesněn
Místo: Valtice - hřiště SOŠV, zámecký park
Organizátor: ZŠ Valtice
Informace: tel.: +420 519 352 293, e-mail: zs.valtice@worldonline.cz,
www.zs.valtice.indos.cz
Charakteristika: mladší žáci – 5 000 m, starší žáci – maratón
22
ŘÍJEN
Japonské inspirace
Termín: duben – říjen 2013
Místo: Národní zemědělské muzeum, nám. Svobody 8, Valtice
Organizátor: NZM Valtice
Informace: tel.: +420 519 352 144, e-mail: nzm.valtice@nzm.cz, www.nzm.cz/valtice
Charakteristika: výstava o kráse japonských zahrad a umění origami
Život v tropech III
Termín: duben – říjen 2013
Místo: Národní zemědělské muzeum, nám. Svobody 8, Valtice
Organizátor: NZM Valtice
Informace: tel.: +420 519 352 144, e-mail: nzm.valtice@nzm.cz, www.nzm.cz/valtice
Charakteristika: výstava o fauně a flóře tropického pásu
Tamtamy času
Termín: 1.5. – 31.10.2013
Místo: státní zámek Valtice – Horní konírna
Organizátor: CK LIVINGSTONE
Informace: www.livingstone.cz, e-mail: lenka@livingstone.cz, tel.: +420 604 160 708
Charakteristika: unikátní výstava o světě, o kterém jste si možná mysleli, že už neexistuje.
Tropický prales, největší sklípkani, nejjedovatější hadi, stromová chýše, rituální totemy, …
Valtické vinobraní
Termín: 4. – 5.10.2013
Místo: nám. Svobody, Valtice
Organizátor: Město Valtice a SOŠV Valtice
Informace: TIC Valtice – tel.: +420 519 352 978, e-mail:tic@valtice.eu, www.valtice.eu
Charakteristika: Tradiční vinařská slavnost. V pátek kulturní gastrovečer, v sobotu hlavní
kulturní program, krojovaný průvod městem, prodej burčáků a vína, jarmark, bohatý
doprovodný program.
Diskotéka
Termín: 4. – 5.10., 11. – 12.10., 18. – 19.10., 25. – 26.10.2013 – od 21.00 hod.
Místo: sál Disco Clubu Kinopolis, Mikulovská 1025, Valtice
Organizátor: Disco Club Kinopolis Valtice
Informace: www.kinopolis.cz, e-mail: info@kinopolis.cz, tel.: +420 731 157 026
Kurz Sommelier
Termín: I. část: 8. – 11.10.2013
II. část: 1. čtvrtletí r. 2014
Místo: Vinařská akademie Valtice - učebna, nám. Svobody 13
Organizátor: Vinařská akademie Valtice, o.s.
Informace: www.vinarska-akademie.cz, e-mail: vin.akad@telecom.cz, tel.: +420 519 352 083
Charakteristika: dvoutýdenní kurz vedoucí k získání osvědčení „Sommelier“
23
Ing. Přemysl Krejčiřík: Zednářská zahrada
Termín: 10.10.2013
Místo: zámecký park, Lednice
Organizátor: Muzejní spolek Valtice
Informace: tel.: +420 728 578 719, +420 723 553 978, e-mail: mestskemuzeum@seznam.cz,
www.muzeum.webnode.cz
Charakteristika: procházka s přednáškou
Vinařská akademie I - Kadet
Termín: 25. - 27.10.2013
Místo: Vinařská akademie Valtice - učebna, nám. Svobody 13
Organizátor: Vinařská akademie Valtice, o.s.
Informace: www.vinarska-akademie.cz, e-mail: vin.akad@telecom.cz, tel.: +420 519 352 083
Charakteristika: základní znalosti o víně přímo v hlavním městě vína
Drakiáda
Termín: bude upřesněn
Místo: fotbalové hřiště, Valtice
Organizátor: ZŠ Valtice
Informace: tel.: +420 519 352 293, e-mail: zs.valtice@worldonline.cz,
www.zs.valtice.indos.cz !!!!Akce vhodná pro rodiče s dětmi!!!!
LISTOPAD
Diskotéka
Termín: 1. – 2.11., 8. – 9.11., 15. – 16.11., 22. – 23.11., 29. – 30.11.2013 – od 21.00 hod.
Místo: sál Disco Clubu Kinopolis, Mikulovská 1025, Valtice
Organizátor: Disco Club Kinopolis Valtice
Informace: www.kinopolis.cz, e-mail: info@kinopolis.cz, tel.: +420 731 157 026
Svatomartinský víkend & valtická vína v Městském sklepě
Termín: 8. - 11.11.2013
Místo: Městský sklep Valtice, Hradební 114, Valtice.
Organizátor: Městský sklep Valtice
Informace, objednávky míst: e-mail: info@mestskysklep.cz, tel.: +420 723 211 327,
www.mestskysklep.cz
Charakteristika: Ochutnávka mladých a Svatomartinských vín valtických výrobců,
starosvětské a místní husí speciality k vínům, kulturní program. Prodej lahvových vín
v cenách vinařství.
Valtické Svatomartinské slavnosti & Husí hody ve Valtickém Podzemí
Termín: 11.11.2013 od 11.11 hod.
Místo: Valtické Podzemí, Vinařská 34, Valtice
Organizátor: Valtické Podzemí
Informace: tel.: +420 723 600 423, e-mail: info@valtickepodzemi.cz,
www.valtickepodzemi.cz
Charakteristika: Jaký bude ročník 2013? Gastronomické svatomartinské speciality, cimbálová
muzika. Zážitková martinská turistika v unikátním labyrintu historických vinných sklepů.
24
Husí hody a valtická vína v Městském sklepě
Termín: 15. - 16.11.2013
Místo: Městský sklep Valtice, Hradební 114, Valtice.
Organizátor: Městský sklep Valtice
Informace, objednávky míst: e-mail: info@mestskysklep.cz, tel.: +420 723 211 327,
www.mestskysklep.cz
Charakteristika: Pečená husina, starosvětské a místní husí speciality. Ochutnávka mladých a
Svatomartinských vín valtických výrobců, kulturní program. Prodej lahvových vín v cenách
vinařství.
Svěcení vína
Termín: 16.11.2013 od 15.00 do 22.00 hod.
Místo: víceúčelová hala SOŠV, ul. Střelecká, Valtice
Organizátor: Vinaři Valtice 2000
Informace: www.vinarivaltice.cz, e-mail: stepanek.valtice@centrum.cz, tel.: +420
607 618 783, +420 777 618 783
Charakteristika: ochutnávka mladých vín z Valtic a blízkého okolí, občerstvení, cimbálová
muzika
Koncert kapel
Termín: 16.11.2013
Místo: sál Disco Clubu Kinopolis, Mikulovská 1025, Valtice
Organizátor: Disco Club Kinopolis Valtice
Informace: www.kinopolis.cz, e-mail: info@kinopolis.cz, tel.: +420 731 157 026
Charakteristika: program bude upřesněn
Vzpomínka na nesvobodu
Termín: 17.11.2013
Místo: Muzeum železné opony, hraniční přechod Valtice - Schrattenberg
Organizátor: Muzeum železné opony
Informace: tel.: +420 777 003 032, e-mail: info@muzeumopony.cz, www.muzeumopony.cz
Charakteristika: netradiční prohlídky muzea se svařákem
Vinařská akademie II – Vinařství ČR
Termín: 22. – 24.11.2013
Místo: Vinařská akademie Valtice - učebna, nám. Svobody 13
Organizátor: Vinařská akademie Valtice, o.s.
Informace: www.vinarska-akademie.cz, e-mail: vin.akad@telecom.cz, tel.: +420 519 352 083
Charakteristika: pokračování velmi oblíbeného kurzu Vinařská akademie I – Kadet
Dívčí vínek
Termín: 23.11.2013
Místo: stará tělocvična SOŠV „Novostavba“, ul. Sobotní, Valtice
Organizátor: Valtická krojovaná společnost
Informace: e-mail: valkrojspol@seznam.cz, www.chasa-valtice.cz
Charakteristika: taneční zábava s tématickým předtančením chasy
25
Florbal Cup
Termín: bude upřesněn
Místo: víceúčelová hala SOŠV, ul. Střelecká, Valtice
Organizátor: FBC Valtice
Informace: www.fbcvaltice.cz
Charakteristika: turnaj pro firmy a nadšence florbalu, počet týmů omezen
PROSINEC
Valtický advent
Termín: 1.12.2013
Místo: nám. Svobody, Valtice
Organizátor: Město Valtice
Informace: TIC Valtice – tel.: +420 519 352 978, e-mail: tic@valtice.eu, www.valtice.eu, tel.:
+420 734 567 130
Charakteristika: slavnostní rozsvícení vánočního stromu starostou města, vánoční jarmark,
vystoupení dětí z Valtic !!!!Akce vhodná pro rodiče s dětmi!!!!
Advent
Termín: 6. – 8.12.2013
Místo: Galerie Reistna, Břeclavská 1034, Valtice
Organizátor: Galerie Reistna
Informace: www.reistna.cz, tel.: +420 602 734 742
Charakteristika: prodejní výstava na téma české Vánoce !!!!Akce vhodná pro rodiče
s dětmi!!!!
Diskotéka
Termín: 6. – 7.12., 13. – 14.12., 20. – 21.12., 27. – 28.12.2013 – od 21.00 hod.
Místo: sál Disco Clubu Kinopolis, Mikulovská 1025, Valtice
Organizátor: Disco Club Kinopolis Valtice
Informace: www.kinopolis.cz, e-mail: info@kinopolis.cz, tel.: +420 731 157 026
Mikulášský košt archivních vín
Termín: 7.12.2013 od 15.00 do 22.00 hod.
Místo: víceúčelová hala SOŠV, ul. Střelecká, Valtice
Organizátor: Vinaři Valtice 2000
Informace: www.vinarivaltice.cz, e-mail: stepanek.valtice@centrum.cz, tel.: +420
607 618 783, +420 777 618 783
Charakteristika: ochutnávka tříletých a starších vín
Vánoční žákovský koncert
Termín: 12.12.2013 od 17.00 hod.
Místo: sál ZUŠ, nám. Svobody 4, Valtice
Organizátor: ZUŠ Valtice
Informace: tel.: +420 602 979 709 !!!!Akce vhodná pro rodiče s dětmi!!!!
26
Adventní koncert
Termín: 22.12.2013
Místo: bude upřesněno
Organizátor: Petra Machálková
Informace: www.borovenka.cz, tel.: +420 733 510 989
Charakteristika: společné vystoupení dětského národopisného souboru Borověnka a
cimbálové muziky Valtičánek !!!!Akce vhodná pro rodiče s dětmi!!!!
Štědrovečerní diskotéka
Termín: 24.12.2013 od 23.00 hod.
Místo: sál Disco Clubu Kinopolis, Mikulovská 1025, Valtice
Organizátor: Disco Club Kinopolis Valtice
Informace: www.kinopolis.cz, e-mail: info@kinopolis.cz, tel.: +420 731 157 026
Štěpánská diskotéka
Termín: 26.12.2013 od 21.00 hod.
Místo: sál Disco Clubu Kinopolis, Mikulovská 1025, Valtice
Organizátor: Disco Club Kinopolis Valtice
Informace: www.kinopolis.cz, e-mail: info@kinopolis.cz, tel.: +420 731 157 026
Šťastní a veselí na hranici
Termín: 28.12.2013
Místo: Muzeum železné opony, hraniční přechod Valtice - Schrattenberg
Organizátor: Muzeum železné opony
Informace: tel.: +420 777 003 032, e-mail: info@muzeumopony.cz, www.muzeumopony.cz
Charakteristika: netradiční rozloučení s končícím rokem. Klidné Vánoce mohou být někdy
bojem o život. Muzeum plné hraček z dob komunismu a koledy, které už mnozí z nás ani
nepamatují.
Silvestr – oslava příchodu nového roku
Termín: 31.12.2013 od 21.00 hod.
Místo: sál Disco Clubu Kinopolis, Mikulovská 1025, Valtice
Organizátor: Disco Club Kinopolis Valtice
Informace: www.kinopolis.cz, e-mail: info@kinopolis.cz, tel.: +420 731 157 026
Charakteristika: diskotéka
Silvestr ve vinném sklepě
Termín: 31.12.2013 od 19,00 hod
Místo: Městský sklep Valtice, Hradební 114, Valtice.
Organizátor: Městský sklep Valtice
Informace, objednávky míst: e-mail: info@mestskysklep.cz, tel.: +420 723 211 327,
www.mestskysklep.cz
Charakteristika: Klasický vinařský Silvestr se spoustou autentických dobrůtek a záplavou
valtických vín.
27
Mikulášská veselice
6. ročník srazu všech Mikulášů, andělů a čertů
Termín: bude upřesněn
Místo: sál Disco Clubu Kinopolis, Mikulovská 1025, Valtice
Organizátor: ZŠ Valtice, Kinopolis a Město Valtice
Informace: www.kinopolis.cz, e-mail: info@kinopolis.cz, tel.: +420 731 157 026
Charakteristika: soutěže, dětská diskotéka !!!!Akce vhodná pro rodiče s dětmi!!!!
Mikulášská nadílka
Termín: bude upřesněn
Místo: Valtice – ZŠ, MŠ, nemocnice, Domov důchodců, Dům s pečovatelskou službou
Organizátor: ZŠ Valtice
Informace: tel.: +420 519 352 293, e-mail: zs.valtice@worldonline.cz,
www.zs.valtice.indos.cz
Charakteristika: děti ze ZŠ dělají radost ostatním !!!!Akce vhodná pro rodiče s dětmi!!!!
Vánoční koncert – Valtický Modrásek
Termín: bude upřesněn
Místo: státní zámek Valtice - kaple
Organizátor: ZŠ Valtice
Informace: tel.: +420 519 352 293, e-mail: zs.valtice@worldonline.cz,
www.zs.valtice.indos.cz
Charakteristika: vystoupení pěveckého sboru při ZŠ Valtice !!!!Akce vhodná pro rodiče
s dětmi!!!!
Vánoce, Vánoce přicházejí …
Termín: bude upřesněn
Místo: Národní zemědělské muzeum, nám. Svobody 8, Valtice
Organizátor: NZM Valtice
Informace: tel.: +420 519 352 144, e-mail: nzm.valtice@nzm.cz, www.nzm.cz/valtice
Charakteristika: tradiční vánoční výstava !!!!Akce vhodná pro rodiče s dětmi!!!!
Vánoční jarmark ZŠ Valtice
Termín: bude upřesněn
Místo: ZŠ Valtice - nádvoří
Organizátor: ZŠ Valtice
Informace: tel.: +420 519 352 293, e-mail: zs.valtice@worldonline.cz,
www.zs.valtice.indos.cz !!!!Akce vhodná pro rodiče s dětmi!!!!
Změna programu, datum a místo konání akce – vyhrazeno !